Du er her

Fysioterapi til hjerte- og lungesyke

Videoforelesning

Tiltakene i fysioterapien til denne pasientgruppen er enkle grep som kan gjennomføres av de aller fleste som er i kontakt med pasienten. Det er derimot viktig å forstå bakgrunnen for tiltakene for å oppnå ønsket effekt av intervensjonen. 

Tekstversjon av filmen
Fagtekst
Mål: Lære enkle tiltak som kan hjelpe hjerte- og lungepasienter ved tungpusthet og slim problematikk.

Tungpusthet

Fokuset her er å få luft inn i lungene for å fremme en god gassutveksling. Pasienten bør da være godt smertelindret og ha minst mulig aktiv muskelbruk slik at det tilrettelegges for optimale arbeidsforhold for lungene.[1]

 • Symptomer: funksjonsdyspnø, taledyspnø eller hviledyspnø bruk av aksessorisk muskulatur
 • Årsaker: slim, tumor, hjertesvikt, væske, atelektase
 • Tiltak: hvilestilling, strykninger, leppepust, energiøkonomisering, inhalasjon

Slimproblematikk

Fokuset her er å få luft inn i lungene og bak slimet for så å bruke luften, pusten og hosten for å løsne, flytte og fjerne slim. Man kan benytte seg av forskjellige stillinger for å styre luftstrømmen et spesifikt sted hvis man vet hvor slimet sitter. Pusten brukes bevisst for å unngå uhensiktsmessig og uproduktiv hoste da dette ofte oppleves svært slitsomt.[1]

Symptomer:

 • hørbar/følbar surkling i hvile
 • aktivitet eller under hoste (slim eller væske)
 • hoste under snuing
 • natthoste
 • tungpusthet

Årsaker:

 • grunnsykdom
 • infeksjon
 • inaktivitet
 • redusert hostekraft
 • svelgproblematikk/aspirasjon

Tiltak:

 • stillingsendring/mobilisering
 • pusteteknikk (aktiv syklus
 • dype innpust med/uten hold
 • mini-PEP)
 • hostestøtte
 • strykninger

Fysisk funksjon

Fokuset her bør være i samsvar med pasientens ønsker og mål. Hva er det ønskelig å bruke egne ressurser på og hvordan kan vi tilrettelegge for dette[2] [9]:

 • Individuell tilpasning av aktivitet/trening
 • Fokus på bevaring av funksjon
 • Styrke framfor kondisjon
 • Energiøkonomisering

OBS! Pasientens ønsker og mål bør alltid stå i fokus, og det er viktig å huske at disse kan være i kontinuerlig endring.

Referanser
 1. Hough, A., Physiotherapy in respiratory and cardiac care (2014) kap. 6, 7, 8 og 18.
 2. Nasjonalt kompetansesenter for trening som medisin
 3. Helsedirektoratet (2009), Nasjonal retningslinje i KOLS (PDF)
 4. Helsedirektoratet (2015), Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.
 5. Jennifer S. et al (2010) Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. The New England Journal of Medicine 363: s. 733-42.
 6. Wood H, Connors S, Dogan S, Peel T. (2013) Individual experiences and impacts of a physiotherapist-led, non-pharmacological breathlessness programme for patients with intrathoracic malignancy: A qualitative study. Palliative Medicine 27(6) 499–507
 7. Hately J, Laurence V, Scott A, Baker R, Thomas P. (2003) Breathlessness clinics within specialist palliative care settings can improve the quality of life and functional capacity of patients with lung cancer. Palliative Medicine vol. 17 no. 5 410-417
 8. Stein Kaasa 2016: Palliasjon – nordisk lærebok
 9. Helsedirektoratet (2008): Aktivitetshåndboken (PDF), Kap. 24, s. 305-327 - hjertesvikt. Kap. 27, s. 359-373 - kreft. Kap. 28 s. 374-387 - KOLS.
 10. Berg A.T. et al (2015) Physical therapy intervention in patients with non-cardiac chest pain following a recent cardiac event: a randomized controlled trial. SAGE Open Medicine. smo.sagepub.com
Bibliotek

Bibliotek

Det anbefales å lese:

Helsedirektoratet (2008): Aktivitetshåndboken (PDF), Kap. 24, s. 305-327 - hjertesvikt. Kap. 27, s. 359-373 - kreft. Kap. 28 s. 374-387 - KOLS.