Du er her

Modul 2: Oppfølging av pasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer

Denne modulen omhandler helhetlig pleie og omsorg til pasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer.

Kursdeltakere får informasjon og råd om sykepleietiltak, om vurdering og oppfølging av ernæringsstatus og om enkle grep for hvordan en kan hjelpe og lindre de vanligste plagene til disse pasientene.

Læringsmål: Å få mer kunnskap om hvordan å hjelpe pasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer.